2020 assistentiewoningen en dagverzorgingscentrum.

Locatie
Sint-Laureins
Studiebureel
Budget
€ 210.000
Uitvoering

Overheidsopdracht voor werken design-build.

Ontwerp en bouwen van 7 assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum.

Zeven assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum, naast het ruisthuis in de Rommelsweg.

In het woonzorgcentrum verblijven de zwaar zorgbehoevende senioren en de zeven assistentiewoningen bieden een thuis aan ouderen in een aangepaste flat waar men in een veilige omgeving kan wonen.

In het dagopvangcentrum zullen senioren worden opgenomen aan wie er een zinvolle dagbesteding wordt aangeboden. Het centrum biedt hiermee ook ondersteuning aan de mantelzorgers die op deze manier even ontlast worden.

Share